Op. Dr. Nevra  Topalismailoğlu - Jinekolog

Gebelik Sonlandırma, Hamilelik Sonlandırma

Jinekolog Op.Dr.Nevra Topalismailoğlu


Gebeliğin durdurulmasına – sonlandırılmasına "kürtaj" veya “gebelik sonlandırma” denir. 1972 yılına kadar yasak olan kürtaja ilişkin yasaların değişmesi ile birçok kadın, hiç olmazsa sağlıklı koşullarda gebeliği sonlandırabilme olanağına kavuştu.Kürtaj işlemine hal arasında değişik tanımlamalar kullanılmaktadır. Kullanılan bu tanımlamalar,gebelik sonlandırma, hamilelik sonlandırma, çocuk aldırma,bebek aldırma, bebek alma, çocuk alma gibi ifadeler kullanılmaktadır. 

Kürtajın ,gebelik sonlandırma işleminin ne zaman ve nasıl yapılacağı Nüfus Planlaması Yasası'nda ve bu yasaya bağlı "Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük"te düzenlenmiştir. Eskiden suç olan çocuk düşürme ve düşürtme, bu yasanın getirdiği değişiklikle belli koşulların varlığı halinde suç olmaktan çıktı. 

Gebelik, kadın bedeninde gerçekleşen doğal bir olaydır. Bu nedenle gebeliği sürdürmeye de gebeliği sonlandırmaya da kadınların karar vermesi gerekir. 

Kürtaj, hamilelik sonlandırma  için her durumda mutlaka kadının rızasının olması gerekir. Ancak, hayati tehlikenin söz konusu olduğu çok acil hallerde, doktor izin almaksızın müdahale etmek zorunda kalırsa, bu durumu derhal resmi mercilere ihbar etmek ve rapor vermek zorundadır.  

Kadın evli değilse gebeliğin on haftadan az olması kaydıyla kürtaj yaptırmaya her zaman hakkı vardır. Kadın evli ise kürtaj için, kendi rızasının yanında kocasının da rızası olmalıdır. Kocanın izin vermemesi halinde kürtaj yapılamaz. Kadının rızası olmadıkça koca istese de kürtaj yapılamaz. Kadının isteği olmadan gebeliğe son verilmesi suçtur ve cezalandırılır. 

Kadın akıl hastası ise veya şuuru yerinde değilse rızasına bakılmaz.  Kadın vesayet altında ise vasi ile birlikte sulh yargıcının da izin vermesi gereklidir. 

Kadın reşit değilse, kendi rızası ile birlikte velisinin de rızası olmalıdır. Ana ve baba ayrıysa, velayet hakkına sahip olanın rızası aranır ve buna göre “gebelik sonlandırma" işlemi diğer değimi ile kürtaj işlemi uygulanır. yapılan bu işleme yani kürtaja  halk arasında kürtaş, küretaj gebelik sonlandırma, hamilelik sonlandırma, çocuk aldırma,bebek aldırma, bebek alma, çocuk alma gibi ifadeler kullanılmaktadır. 

 Kürtaj, tıbbı zorunluluklar nedeniyle yapılabildiği gibi isteğe bağlı olarak da yapılabilir. İsteğe bağlı kürtaj için öncelikle gebeliğin 10 haftadan fazla olmaması şartı aranır. Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça,10 haftayı aşkın gebelikte isteğe bağlı kürtaj ,hamilelik sonlandırma işlemi  mümkün değildir. Kürtaj ile ilgili kanun, Türk Ceza Kanunu'nun 100. maddesine göre gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi hâlinde, kadın bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

Gebelik bir tecavüz sonucu meydana gelmişse ve kadın evli değilse kürtaj için gene yalnız kendi rızası yeterlidir. Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde kürtaj 20 haftayı aşmamış olmak koşulu ile gerçekleştirilebilir, fakat bu her iki durumda da kürtaj ile ilgili kanunen ek olarak gebeliğin oluşumu hukuken ve adli olarak tepsi edilmelidir.

En İyi Kürtaj Yöntemi, Nasıl Yapılır


 

Kürtaj İle İlgili Diğer Yazılar Sırası İle Aşağıda Okuyabilirsiniz;

Kürtaj tekniği

Kürtajın riskleri

Kürtaj fiyatları

Kürtaj ile ilgili sık sorulanlar

Kürtaj Sonrası

Abortion

About abortion procedure;
 

Abortion

Abortion Clinics Hospitals Near You
Safe and cheap abortion clinics
Aspiration method abortion
Abortion procedure
Medical abortion pills
Abortion law

Έκτρωση

Pregnancy Termination Clinics Hospitals İn İstanbul Turkey

Abortion Clinic İstanbul Mitera,

About Hymen Repair procedure;

 

Hymenoplasty Clinic Near You

Turkey Hymenoplasty

Turkey Cost Hymenoplasty / Abortion